Hyrorna för 2016 i AB Botkyrkabyggen klara

Förhandlingarna om 2016 års hyror för Botkyrkabyggen är nu avslutade. Hyrorna kommer att höjas med 1,2 procent från och med 1 februari, det blir således ingen retroaktiv höjning för januari. Genom hyreshöjningen kommer nu Botkyrkabyggen att kunna fortsätta den påbörjade upprustningen av fastigheter byggda under miljonprogramsåren.

Den 1 februari tas även det femte och sista steget i infasningen av det systematiska hyressättningssystemet Rättvis hyra, som infördes våren 2012. Detta innebär att målhyran nu uppnås för samtliga bostäder.

Pressmeddelande 2016-01-11

För mediakontakter: Informationsansvarig Camilla Borgström, 08-530 694 94


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen