Positiva hyresgäster hos Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggens resultat i den senaste hyresgästundersökningen visar glädjande siffror. Den största ökningen – 1,8 procent – gäller Serviceindex, som omfattar områden som information, bemötande, felanmälan m.m. Den kategori som ökar allra mest inom Serviceindex är rent och snyggt. Botkyrkabyggen får fina betyg på städningen av grovsoprum samt på sophanteringen i stort. Och bolagets VD Ulf Nyqvist ser positivt på utvecklingen.

- Just detta har vi ägnat mycket energi och resurser under året så visst är det glädjande att våra hyresgäster bekräftar att våra ansträngningar gett resultat. Det är också roligt att ökningen för Serviceindex generellt gäller samtliga våra fem förvaltningsområden.

Hyresgästerna ger även bolaget förbättrat betyg när det gäller information. Detta gäller både när det handlar om vad som ska hända i den egna fastigheten och informationen över lag. Upp går också resultatet för allmänna utrymmen samt utformning av gård och närmiljö.

Sedan omläggningen av besöks- och telefontider härom året har nu nöjdheten med öppettiderna ökat markant, medan siffrorna försvagats en del när det gäller telefontiderna.

Ungefär 87 procent av personerna som svarat på enkäten trivs med att bo hos Botkyrkabyggen och lika många kan tänka sig att rekommendera bolaget som värd och förvaltare.

Pressmeddelande 2015-12-30

Presskontakt: Informationsansvarig Camilla Borgström, tel. 08-530 694 94


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen