Modig vinnare fokuserar på hyresgästen

De fem landsvinnarna i Nordic Built Challenge är nu utsedda. För Sveriges del är det bidraget Fittja People’s Palace, framtaget av arkitektkontoret Spridd i samarbete med NCC Construction Sverige, som fått bäst betyg av juryn.

I motiveringen framgår att det framför allt är den sociala dimensionen som är ovanligt väl belyst.

- Vi tycker att förslaget är modigt på så sätt att det inte tar sig an för mycket. Det har dock lyckats visa enkla och tydliga lösningar på ett antal komplicerade frågor, säger Ulf Nyqvist, Botkyrkabyggens vd och juryns ordförande.

Ola Broms Wessel, en av delägarna i Spridd, håller med om att ambitionen varit att göra bidraget funktionellt utifrån befintliga förutsättningar.

- Vi har inte försökt uppfinna nytt, utan valt att fokusera på det som redan är positivt med område och lägenheter och sedan förstärkt det. Där vi hittat svagheter har vi försökt att tänka oss in i hyresgästperspektivet. Ledstjärnan har hela tiden varit att respektera de boendes intressen. Därför har vi valt en relativt snabb och okomplicerad process, vilket gör att hyresgästerna kan bo kvar och att hyreshöjningarna hålls nere.

Bidraget har utgått från en av Botkyrkabyggens fastigheter på Krögarvägen i Fittja, i södra Storstockholm, men är enligt juryn applicerbart på andra miljonprogramsområden, något som haft stor betydelse i bedömningen.

Madeleine Nobs, chef för affärsutveckling på NCC Construction Sverige, menar att detta var en betydande utgångspunkt i arbetet.

- Ur alla viktiga aspekter är detta ett bidrag som faktiskt är hållbart på riktigt. Det gör det väldigt användbart.

Bland flera exempel som på ett enkelt sätt bidrar till ökad trygghet för hyresgästerna, kan en smart lösning med inglasning av trapphusen nämnas. Bidraget presenterar också tanken på levande bottenplan med olika gemensamhetsutrymmen.

Juryn anser att Fittja People’s Palace som helhet lyckats ”balansera önskemålet om modernisering och energieffektivisering med respekt för de boendes ekonomi, hushållande av jordens resurser och kulturhistoriska hänsyn”.                            

- Nästa steg är att teckna ett partneringavtal med vinnaren och förhoppningsvis genomföra projektet så snart som möjligt, säger Ulf Nyqvist.

Nordic Built Challenge är ett innovationsprogram startat av de fem nordiska näringsministrarna. Programmet syftar till att påskynda utvecklingen av hållbara byggtekniker i Norden och finansieras och genomförs av Nordiska ministerrådet och Nordisk Innovation.

Förra hösten inbjöds innovatörer från hela den nordiska fastighetsbranschen och utmaningen har varit att utveckla det bästa konceptet för hållbar renovering av en existerande byggnad.

Fem byggnader, en i varje nordiskt land, valdes ut till projektet.

Det vinnande bidraget för respektive byggnad får nu möjligheten att ingå ett renoveringsavtal med fastighetsägaren. En slutlig nordisk vinnare premieras dessutom den 17 oktober med ytterligare 1 miljon norska kronor.

För mer information: Camilla Borgström, Informationsansvarig Botkyrkabyggen, 08-530 694 94

Läs mer om Nordic Built Challenge här: http://www.nordicinnovation.org/nordicbuilt/the-challenge/

Pressmeddelande 2013-09-11


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen