Botkyrkabyggen köper vindkraftverk

AB Botkyrkabyggen har tecknat avtal med vindkraftsbolaget O2 Vindkompaniet AB om köp av ett vindkraftverk. Det är ett led i bolagets strävan att pröva möjligheten till förnyelsebar energi. Avsikten är att elproduktionen ska kunna svara för el till bland annat bolagets egna allmänna utrymmen.

- Det här är ett led i vårt långsiktiga energi- och miljöarbete. Vi ser både affärsmässiga och miljömässiga skäl att satsa på en egen elproduktion med vindkraft, säger Ulf Nyqvist, VD för AB Botkyrkabyggen. Våra kalkyler visar att affären blir lönsam. Sen känns det extra roligt för ett bolag som ägs av en kommun som är "Långt ifrån lagom", att sticka ut lite och våga sig på lite annorlunda framtidssatsningar.

Vindkraftverket har en effekt på 2 MW och en beräknad elproduktion på 5,7 GWH. Det betyder att företaget försäkrar sig om en avsevärd egen tillgång till förnyelsebar energi. Avsikten är att elproduktionen ska kunna svara för el första hand till bolagets egna allmänna utrymmen, som tvättstugor, hissar, belysning på gårdar och parkeringsplatser. Det blir inte några erbjudanden till hyresgäster eller andra att köpa den nya elen.

Botkyrkabyggens nya vindkraftverk är det 15:de av 15 i vindkraftsparken på Hedboberget i Rättviks kommun. Det har en navhöjd på 105 meter. Verket kommer preliminärt att tas i drift i månadsskiftet januari/februari 2011. Säljare är O2 Vindkompaniet AB. Investeringskostnaden för vindkraftverket blir totalt 48 miljoner kr.

Utöver att utveckla sitt ägande för att säkra sig om förnyelsebar energi, arbetar företaget med att minska sin energiförbrukning. Botkyrkabyggen har skrivit under det s k "Skåneinitiativet", där ett antal SABO-företag  förbundit sig att minska företagets totala energiförbrukning med 20 % fram till och med år 2016.För Botkyrkabyggen betyder det en årlig besparing på 2,5 procent.

- De två viktiga utgångspunkterna för våra energisparplaner är att de ska innebära både minskade driftkostnader och minskad miljöpåverkan. Det får aldrig medföra att inomhusmiljön för de boende försämras. Alla åtgärder granskas ur ett hållbarhetsperspektiv med avseende på företagets hållbarhetspolicy, säger Ulf Nyqvist.

Kontaktperson:
Ulf Nyqvist, VD, tfn 08-530 693 00

Pressmeddelande 2010-06-14

 Härjedalsbild/Jocke Lagercrantz


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen