Allt färre vräks hos Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen har tillsammans med Botkyrka kommun under flera år arbetat systematiskt för att begränsa antalet vräkningar. På de senaste åren har vräkningarna minskat till en tredjedel.

 

 - De allra flesta hyresgäster sköter sin ekonomi och sina hyresbetalningar. Det är aldrig en lätt uppgift att vara tvungen att medverka i en vräkning. De senaste tre åren har vi sett en minskning från 28 vräkningar under 2009 till 17 vräkningar under 2011. Det är en bråkdel av alla de hyresfakturor som går vidare till inkasso när de inte betalas, säger Ulf Nyqvist, VD på Botkyrkabyggen.

 

 Att bli vräkt från sin bostad är en tragedi för de allra flesta. Ofta påverkar det hela livssituationen negativt, med försämrad hälsa och svårigheter att behålla arbetet som följd.

 

 För några år sedan genomförde Botkyrka kommun, bland annat med stöd från Socialstyrelsen, sitt ”Boprojekt”, där Botkyrkabyggen var en av flera samarbetsparter. Ambitionen var att halvera antalet vräkningar i kommunen, särskilt vräkningar av barnfamiljer. Projektet inriktades mot att med uppsökande verksamhet snabbt fånga upp dem som riskerar vräkning, ekonomisk rådgivning och bättre samarbete mellan olika parter. 

När projektet inleddes 2008, hade året innan 152 hushåll fått meddelande om vräkning. Det totala antalet vräkningar som faktiskt genomfördes fanns inte uppgifter om, men hos Botkyrkabyggen genomfördes till exempel 2006 48 vräkningar.

 

- Det var ett fantastiskt givande projekt, säger Lotta Persson, chef för socialförvaltningen i Botkyrka kommun. Tillsammans med bostadsbolagen i Botkyrka och kronofogdemyndigheten kunde vi utveckla, pröva och följa upp rutiner för hur vi kan samverka på bästa sätt. Det känns mycket bra att trenden nu har varit sjunkande flera år i rad.

  

Kontakter:

Ulf Nyqvist, VD AB Botkyrkabyggen, tel 08-530 693 00

Lotta Persson, chef för socialförvaltningen i Botkyrka kommun,

tel 08-530 61837

  

Pressmeddelande 2012 - 04 - 03

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen
  • Sidansvarig:Webmaster
  • Senast uppdaterad:2012-04-03