Angående det tidigare verket på Konstkuben i Fittja

Med anledning av en artikel i Expressen vill Botkyrkabyggen besvara några av de frågor som har uppkommit angående Konstkuben i Fittja och konstverket Rest in Peace, som tidigare var placerat där.

Varför hängdes målningen Rest in Peace upp på Konstkuben?
Efter en dialog mellan Botkyrkabyggen, Mångkulturellt Centrum och företrädare för de ungdomar som bekostat konstverket så fattade Botkyrkabyggen beslutet att låta konstverket få sitta en begränsad tid på Konstkuben.

Vilka är personerna på konstverket?
Det är tre unga män som hade anknytning till Fittja och dog mellan åren 2009 och 2013. Målningen bekostades av deras vänner. Hur personerna på målningen levde sina liv är inte för Botkyrkabyggen att ta ställning till. MKC och Botkyrkabyggen valde att lyssna på ungdomarnas behov av en tillfällig plats att visa sin sorg.

Hur länge satt konstverket Rest in peace uppe?
Målningen plockades ned den sista april 2017 och hade då suttit uppe ett år. Ett av kriterierna gällande Konstkuben är att ett och samma konstverk får hänga maximalt ett år.

Vad kommer att ske med Konstkuben i framtiden?
Platsen upplåts för konst och annat material som har rötterna lokalt i Fittja. Konstkuben ska ge utrymme för att berättelser från Fittja ges plats och synliggörs löpande. Verken ska ha tillfällig karaktär. De får inte framställas direkt på betongen och ges en plats för maximalt ett års tid. Nu sitter ett konstverk målat av mammor i Fittja uppe på Konstkuben, samt verket ”Fittja vårt hem” målat av ungdomar i Fittja.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen