Behovsanpassat lägenhetsunderhåll

Är din hyra baserad på vårt system med "Behovsanpassat lägenhetsunderhåll"? Då utför Botkyrkabyggen det inre underhållet i din lägenhet utifrån en behovsprövning, och dina möjligheter att göra tillval är begränsade.

Under de olika flikarna till vänster hittar du överskådligt rum för rum vad vi kan erbjuda av valmöjligheter för dig som vill renovera eller öka standarden i din lägenhet.

produkter och priser

Här hittar du vår priskatalog.

 BLU prislista 180123 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen