Botkyrkabyggen behöver höja hyran med 1,8 procent

Förhandlingarna om 2016 års hyra inleds inom kort och Botkyrkabyggen yrkar på en hyreshöjning på 1,8 procent fr.o.m. 1 januari 2016.
Mot bakgrund av att företaget står inför en upprustningsinsats av cirka 8 000 bostadslägenheter byggda under det så kallade miljonprogrammet, tycker vd Ulf Nyqvist att höjningen är rimlig.
- Upprustningarna inleddes 2014 och kommer att pågå många år framöver.
Under 2016 beräknas underhållskostnader och fastighetsinvesteringar uppgå till 407 Mkr.
Företagets belåning beräknas under 2016 öka med 180 Mkr, varmed räntekostnaden kommer att öka med cirka 5 Mkr.
Hyreskravet omfattar bostäder, lokaler samt garage- och p-platser.

Pressmeddelande 2015-11-04

Presskontakt: Camilla Borgström, informationsansvarig Botkyrkabyggen, tel. 08-530 694 94


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen