Botkyrkabyggen - hemma i Botkyrka!

AB Botkyrkabyggen är det största bostadsbolaget i Botkyrka. Vi ägs av Botkyrka kommun och driver en allmännyttig verksamhet. Ungefär var tredje invånare i kommunen bor hos oss. Ett kommunalt bostadsföretag som är så dominerande som Botkyrkabyggen, har ett stort ansvar. Vi vill erbjuda ett prisvärt boende med trygghet och kvalitet, snabb och professionell service och god miljö både inomhus och utomhus.

Vår värdegrund
Hos Botkyrkabyggen har alla människor lika värde.
Det gäller såväl i olika relationer på arbetsplatsen som i kontakten mellan oss och våra hyresgäster.

Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i vår miljö och bli behandlade som individer på lika villkor oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vi har nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Vårt mål är att skapa en miljö där allas erfarenhet och kunskap tas tillvara. Medarbetare ska känna att deras insats i arbetet är betydelsefull och att de har ett ansvar för att medverka till goda arbetsförhållanden.

Våra kärnvärden
Våra tre kärnvärden Nära, Engagerade och Pålitliga ska påverka och avspegla sig i det vi gör. Det handlar om relationer med kunden, mellan varandra och andra intressenter.

  • Nära handlar om samverkan och korta avstånd.
  • Engagerade handlar om vårt samhällsansvar, att vi vårdar relationer, är lyhörda och att vi bryr oss.
  • Pålitliga handlar om respekt och att vi håller våra löften.

Vår affärsidé
Vi är en aktiv och innovativ fastighetsägare. Vi förvaltar, bygger, hyr ut och utvecklar ett varierat utbud av bostäder i trygga och stabila bostadsområden till människor som vill bo i hyresrätt.

Vår vision 
Att erbjuda platser där människor kan mötas och inspireras
Vi ska vara professionella och få alla våra kunder att trivas, känna sig trygga och bli behandlade på lika villkor i och omkring våra fastigheter. Med vårt sunda och målmedvetna miljötänkande ska vi bli en inspirationskälla och verka för ett bättre samhälle. Vi vill att våra kunder medvetet väljer oss för att vi är ett bra val – etiskt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. I vår strävan att vara det bästa boendealternativet arbetar vi ständigt med att lyfta fram det vackra, det individuella och skapa något spännande i det vi gör.

Vår vision konkretiseras av:

  • Affärsmässighet
  • Lönsamhet
  • Professionalism
  • Effektivitet
  • Utvecklande

Läs mer

Läs mer om oss och det arbete vi bedriver i broschyren Välkommen till Botkyrkabyggen.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen