Botkyrkabyggen har börjat bygga 72 lägenheter i Rikstens friluftsstad

Botkyrkabyggen har nu börjat med den tredje etappen i Rikstens Friluftsstad i Tullinge, söder om Stockholm. Markarbetet är påbörjat för 72 planerade lägenheter. Botkyrkabyggen är det enda fastighetsbolaget som redan tillhandahåller hyresrätter i Rikstens friluftsstad. De första, av cirka hundra färdiga lägenheter, stod inflyttningsklara årsskiftet 2008/2009.

Rikstens friluftsstad är en attraktiv stadsdel med naturnära boenden i varierande boendeformer för människor som värdesätter ett aktivt friluftsliv. Stadsdelen utvecklas i nära samarbete mellan Rikstens Friluftsstad AB och Botkyrka kommun. Fullt utbyggd ska den rymma 2500 bostäder, skolor, ett tusental arbetsplatser samt handel och service.

- Genom att bygga nytt i Riksten möter vi dels den stora efterfrågan på hyresrätter i Botkyrka och dels bidrar vi till ett mer varierat utbud av bostäder i stadsdelen, säger Ulf Nyqvist, VD Botkyrkabyggen.

De lägenheter som Botkyrkabyggen nu börjar bygga är av modellen SABO:s nyckelfärdiga Kombohus. Tre tvåvåningshus och tre huskroppar med fyra våningar ska byggas i den här etappen. Bostadskvarteret kommer bestå av lika många tvårums- som trerumslägenheter.

24 lägenheter kommer att bli färdiga våren/sommaren 2017. De resterande 48 lägenheterna kommer stå färdiga till hösten/vintern 2017. Entreprenör är JSB.

Presskontakt: Camilla Borgström, informationsansvarig Botkyrkabyggen, tel. 08-530 694 94

Pressmeddelande 2016-09-23


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen