Botkyrkabyggen i Almedalen: Hur ska vi ta hand om våra miljonprogramsområden på ett hållbart sätt?

Botkyrkabyggen arrangerar tre samtal och en workshop torsdagen den 6 juli 12.00–13.30 under Almedalsveckan i Visby. Hållbar renovering, hyresgästinflytande och trygghet kommer stå i fokus. Under veckan kommer Botkyrkabyggen också delta i flera andra seminarier om renoveringar och samhällsbyggen.

Renoveringar och dialog på Krögarvägen med NCC
Inför renoveringen av Krögarvägen 2 i Fittja utvecklade Botkyrkabyggen och NCC en metod för att involvera de boende. En dialogmodell togs fram som utgick från hyresgästernas behov – det var viktigt att hyresjusteringen inte blev för hög så att de kunde bo kvar efter renoveringen. I panelen diskuteras lansering och genomförande av detta unika koncept med start i en fastighet på Krögarvägen i Fittja.
Tid: 12.00–12.25
Medverkande: Madeleine Nobs, affärsutvecklare Hållbara Affärer NCC Construction, Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen, Nils Andersson, boende på Krögarvägen som har deltagit i processen.

Trygghet, boendekraft & socialt kapital
White arkitekter har nyligen tagit fram en rapport om Botkyrkabyggens Boendekraft – ett initiativ som involverar hyresgästerna i sitt boende och område. Panelen tar upp de positiva effekter som kan skapas genom initiativ som Boendekraft men också de utmaningar som finns i att nå de krafter som bidrar till att skapa otrygghet i bostadsområdena. Vad krävs för att bygga socialt kapital i miljonprogramsområden där det ofta råder tillitsproblematik till olika samhällsinstitutioner?
Tid: 12.25–12.50
Medverkande: Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen, Viktoria Walldin, antropolog & specialist social hållbarhet White Arkitekter, Alvaro Fuentes, boendeutvecklare Botkyrkabyggen.

Hur kan vi göra Botkyrka till Sveriges mest attraktiva plats att bo och verka på?
Panelen diskuterar vilka möjligheter och utmaningar de ser i Botkyrka gällande boende, arbete och fritid. I panelen lyfts positiva exempel fram och ett visionärt och framtidsinriktat samtal tillåts att ta plats. Publiken bjuds in att delta i en workshop.
Tid: 12.50–13.30
Medverkande: Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun, Chris Österlund, VD, Botkyrkabyggen, Safia Raage & Vipijan Visuvalingam, deltagare The Good Talents Botkyrka 2016/17

Programmet arrangeras tillsammans med Botkyrka kommun. Alla samtal hålls i Björkanderska magasinet, ingång från Korsgatan 24. Moderator är Sandra Kinnaman, The Good Talents. Botkyrkabyggen bjuder på lunch. Varmt välkomna!


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen