Botkyrkabyggen leder Europaprojekt kring individuell mätning

Vid årsskiftet gick starten för ett stort europeiskt projekt kring hur man kan använda modern informationsteknik så att konsumenter direkt kan se sin lägenhets förbrukning av el, vatten och värme och påverka den.

Initiativtagare till projektet är Europakommissionen och deras forskningsavdelning, och totalt 12 olika partners med olika kompetenser samt några underleverantörer är aktörer i det gemensamma projektet. Projektet syftar till att få ner förbrukning av el, vatten och värme genom ett bättre informationsutnyttjande. Totalt kommer runt 30 personer att vara engagerade i projektet med olika uppgifter.

Av de olika medaktörerna är tre bostadsföretag. Förutom Botkyrkabyggen är det bostadsföretag i Manchester i England, och St Etienne i Frankrike. Det är bostadsföretag som så långt det går, motsvarar vår svenska ”allmännytta”, då av ”Social housing”-karaktär. Totalt har de tre bostadsföretagen ca 35 000 lägenheter. En annan konstellation av sammanlagt 14 företag följer arbetet i projektet och här berörs cirka 240 000 lägenheter.

Pilotprojektet, med start i år kommer att pågå i tre år. I varje lägenhet installeras en mätare i form av en ”pekskärm”, en platta där hyresgästen på ett överskådligt sätt ser förbrukningssiffrorna på el, värme och vatten i nära nog realtid. Steg ett är pröva tekniken och steg två utgör testperioden. Efter ca ett och ett halvt år kommer systemet att vara installerat och klart att tas i bruk, och i detta tredje steg prövas tekniken i praktiken. Ett tänkt mål för projektet ligger runt 20 % i besparing.

 - Det här projektet har en enorm potential och ligger helt i linje med Boverkets och Europakommissionens riktlinjer om ett mer miljömedvetet boende i framtiden. Det känns mycket spännande och som en ordentlig utmaning, säger Martin Svensson, projektledare hos Botkyrkabyggen.

Martin Svensson kommer att ägna sig fullt ut åt det här projektet och en hel del tid kommer att ägnas åt det internationella samarbetet, eftersom Botkyrkabyggen har ansvaret för att koordinera det gemensamma projektet riktat mot bostadsföretagen.

 - Roligt att vår ansökan höll måttet och att vi har fått den här rollen säger Ulf Nyqvist, VD för Botkyrkabyggen. För Botkyrkabyggen är arbetet med att miljöanpassa företaget en utmaning med hög prioritet, och det känns ordentligt meriterande att det just blev vi som fick vara med och i en sådan central roll i det här stora projektet.

Botkyrkabyggens medverkan i projektet baseras på en ansökan som resulterade i att företaget blivit tillfrågat om man var beredda att medverka. Projektet startade vid årsskiftet, alla avtal är påskrivna och projektbudgeten upprättad.

Botkyrkabyggens hyresgäster i försöksområdets lägenheter kommer att få vara med under uppbyggnaden av den nya tekniken, och sedan få pröva den i praktiken. För jämförelser och till stöd i utvärderingen, kommer också ett kontrollområde att tas ut.  Projektet följer Europakommissionens tekniska regler, och förbrukningsvärdena för såväl Botkyrkabyggens hyresgäster som för hyresgästerna i de två andra bostadsföretagen som ingår i projektet kommer att följas upp och mätas under jämförbara perioder och former.

 

För vidare information:
Ulf Nyqvist, VD
Martin Svensson, projektledare
Tfn vx 08-530 693 00

Inblandade företag är bl a:
Botkyrkabyggen
Rochdale Boroughwide Housing, Manchester England http://www.rbhousing.org.uk/
Cité Nouvelle, St Etienne Frankrike, http://www.citenouvelle.fr/

Siemens, Frankrike
ECA-Software GMBH, Tyskland
Acciona Infraestructuras, Spanien
Södertörns fjärrvärme, Södertörn

Pressmeddelande 2011 03 22

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen
  • Sidansvarig:Webmaster
  • Senast uppdaterad:2011-03-22