Botkyrkabyggen, NCC och Spridd nominerade till ROT-priset 2017

Botkyrkabyggens renoveringsprojekt på Krögarvägen 2 i Fittja, som genomförts i samarbete med NCC och arkitektbyrån Spridd, är ett av fem projekt som nominerats till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017.

Konceptet bakom renoveringen, som slutfördes 2016, kallades Fittja People’s Palace och togs fram av NCC och Spridd som en del i tävlingen Nordic Built Challenge. Konceptet vann tävlingen och kom därmed att ligga till grund för renoveringen av Botkyrkabyggens hus på Krögarvägen 2 i Fittja. Målsättningen var att renovera varsamt genom att förbättra sådant som redan var bra och åtgärda endast sådant som var nödvändigt. Stort fokus lades också på att inhämta synpunkter från de boende.

Nomineringen är den tredje på kort tid för projektet, som tidigare i år vann SABO:s pris i tävlingen Årets bästa renoveringsprojekt 2017.

- All den här positiva uppmärksamheten för vårt koncept visar att vi är på rätt väg att hitta en modell för hållbar renovering, där dialogen med våra hyresgäster står i centrum. Den sociala hållbarheten i projekten är minst lika viktig som den ekonomiska och ekologiska hållbarheten och visar vägen till en förändring av byggbranschen, säger Chris Österlund, vd på Botkyrkabyggen.

Genom att noga analysera områdets aspekter och möjligheter togs en modell fram som tog hänsyn till behovet av modernisering och energieffektivisering. Samtidigt respekterade modellen kulturhistoriska och miljömässiga aspekter, samt inte minst de boendes ekonomi då ett tydligt fokus låg på att hålla nere hyreshöjningarna så mycket som möjligt. Arbetet bedrevs som ett pilotprojekt.

De övriga nominerade till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017 är Råcksta Herrgård, Eastmaninstitutet, Vasateatern och VAC Ängby Park. ROT-priset vill uppmärksamma goda exempel på ombyggande i Stockholm där byggherren har haft ambitionen att ge byggnaden en förlängd brukstid.

Vinnaren presenteras på ett frukostmöte fredagen den 19 maj i Kulturhuset i Stockholm.

--

För presskontakter: Informationsansvarig Camilla Borgström, tel. 08-530 694 94

Pressmeddelande 2017-04-04


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen