Botkyrkabyggen renoverar miljonprogramhus - med mötesplats och boendedialog

Botkyrkabyggen väljer dialog med de boende vid ombyggnationen av ett miljonprogramhus på Krögarvägen 2 i Fittja, söder om Stockholm. Tillvägagångsättet bygger på idéer i det svenska vinnarbidraget i innovationstävlingen Nordic Built Challenge. Arkitektkontoret Spridd, i samarbete med NCC Construction Sverige, presenterade det bästa konceptet för hållbar renovering av en existerande byggnad och fick därmed möjlighet att ingå ett renoveringsavtal med Botkyrkabyggen för den aktuella fastigheten. I början av maj öppnades en lokal i bottenplanet på Krögarvägen 2. Denna har fungerat som utställnings- och dialoglokal, till en början endast för de boende men nu även för en intresserad allmänhet.

-Vi tycker det är viktigt att ta tillvara de boendes synpunkter. Målsättningen är att renovera varsamt genom att förbättra sådant som redan är bra och åtgärda det som fungerar sämre, säger Botkyrkabyggens VD, Ulf Nyqvist.
Klart är att rör, ledningar, badrum och fönster i fastigheten måste bytas ut.
Under den månad lokalen kommer att hållas öppen har de boende möjlighet att lämna sina synpunkter gällande övriga åtgärder. Dessa ska sedan vägas in i den slutliga planen för hur fastigheten ska renoveras.

I början av juni drar utställningen vidare till Arkitekturbiennalen i Venedig.
Den kommer då att vara en del av Fittjapaviljongen som anordnas av Botkyrka Konsthall.

Renoveringsarbetet på Krögarvägen 2 beräknas komma igång under 2015.

Presskontakt: Camilla Borgström, Informationsansvarig Botkyrkabyggen, tel. 08-530 694 94

Pressmeddelande 2014-05-16


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen