Botkyrkabyggen spar energi med hjälp av ny fasadfärg

Botkyrkabyggen strävar efter att arbeta klimatsmart och ta ansvar för miljön. Som ett led i detta arbete behandlades två hus på Branta Backen i Tumba under 2010 med en ny typ av fasadfärg. Efter 12 månaders mätning ligger den sammanlagda energibesparingen för detta projekt på drygt 13 procent, jämfört med Botkyrkabyggens referenshus.

Energibesparingen nås genom att använda en färgteknik med isolerande effekt. Denna gör att fasaden släpper igenom fukt utåt samtidigt som den är helt tät mot fukt som kommer utifrån.

- Resultatet för förväntad energibesparing och uttorkning av tidigare fuktiga fasader har uppnåtts, visar uppföljning och utförda mätningar hittills, säger Ronny Fridell, på Botkyrkabyggen.

Totalt sju fuktmätningar kommer att genomföras. Men redan efter tre stycken går det att se en tydlig trend. Väggarna har blivit torrare och i fuktskadade lägenheter har fukten halverats eller hamnat på normalnivå.

Botkyrkabyggen har i sitt samarbete med Thermogaia, som tillhandahåller fasadfärgen, fortsatt med ytterligare projekt i samma område. Fasadbehandlingen av ett tredje hus avslutades under sommaren 2011 och hus nummer fyra färdigställs under innevarande år.

För att följa upp utvecklingen kommer energi- och fuktmätningar att göras under tre års tid. Dessa utförs av oberoende part.

 

Kontakt:  

Botkyrkabyggen Ronny Fridell, 08-530 693 41, Karl-Erik Käck, 08-530 693 02

Thermogaia, vd Berit Lönn, 0734-42 42 21

 

Pressmeddelande 2012-06-18


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen