Botkyrkabyggen vinner arbetsmiljöpris

Fastigopriset 2012 går till AB Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggen är det företag i branschen som är bäst på att arbeta med arbetsmiljöfrågor, både de fysiska och de psykosociala.

– Det är ett pris vi får för vårt långsiktiga förebyggande och systematiska arbete med arbetsmiljön, säger Ulf Nyqvist, vd för Botkyrkabyggen.

Branschorganisationen Fastigo delar ut priset för att premiera bästa arbetsgivaren i fastighetsbranschen.

Botkyrkabyggen får priset eftersom företaget på ett utmärkt sätt har kombinerat det systematiska arbetsmiljöarbetet med ett högt frisktänkande och stora satsningar på utbildning i arbetsmiljöfrågor.

- Vi vände från att ha sett problem, sjuka medarbetare och sjukfrånvaro, till att fokusera och poängtera friskvård. Det är basen för vårt arbete, säger Ulf Nyqvist.

- Bakom framgången finns tydliga mål, att minska sjukfrånvaron och ha en stark rehabiliteringskedja, samt en prioritering av ledarskapsfrågorna – att cheferna deltar i arbetet att hitta lösningar för de anställda, tillsammans med HR och företagshälsovården.

Fastigos jury lyfter i motiveringen till priset också fram det kommunikativa ledarskapet som en av grundpelarna i arbetsmiljöarbetet.

 

- Botkyrkabyggen gör stora satsningar på att utbilda chefer och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor. Som en del i arbetsmiljösatsningen lyfter man också fram det kommunikativa ledskapet och respekt för allas lika värde, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

 

För mera information:

Susanne Axelsson, HR-chef  tfn: 08- 530 693 22


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen
  • Sidansvarig:Webmaster
  • Senast uppdaterad:2012-05-28