Botkyrkabyggens hyra för 2014 klar

Överenskommelsen mellan Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen om 2014 års hyra är klar. Hyran höjs med 1,35 procent från 1 januari 2014.

Det hyressättningssystem som Botkyrkabyggen införde 2012, Rättvis hyra, införs stegvis under en femårsperiod. Rättvis hyra tar bland annat hänsyn till lägenhetsstorlek och standard, men också närhet till kommunikationer och centrum.

Parterna är överens om att senast 1 maj 2014 se över om samma typ av system skulle kunna komma ifråga också för garage/p-platser och uteplatser.

Den nu förhandlade hyreshöjningen ligger utanför Rättvis hyra.

För presskontakter: Camilla Borgström, pressansvarig, 08-530 694 94

Pressmeddelande 2013-12-23


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen