Botkyrkabyggens resultat för 2013 ger trygghet inför framtiden

Botkyrkabyggen inklusive dotterbolag gör ett resultat efter skatt på 573 Mkr för 2013. Under året har fastigheter på Albyberget sålts för 705 Mkr, ett pris som ligger i nivå med den senaste fastighetsvärderingen.

- I och med försäljningen står bolaget väl rustat inför framtidens behov, säger Botkyrkabyggens vd, Ulf Nyqvist.

Intäkterna från försäljningen har använts till att amortera på fastighetslånen. Belåningsgraden uppgår efter amortering till 17% av det bedömda marknadsvärdet.

- Den låga belåningsgraden gör att vi kan känna oss trygga inför de kommande renoveringarna av våra miljonprogramsområden, säger Ulf Nyqvist.

Resultatet efter skatt, exkluderat effekten av fastighetsförsäljningen, var 59 Mkr.

- Det innebär att verksamheten ger ett resultat som överensstämmer med föregående år, helt i linje med uppställda mål och ägarens direktiv, säger Ulf Nyqvist.

Botkyrkabyggens hyresomsättning uppgick under 2013 till 874 Mkr. Fastigheternas samlade marknadsvärde uppgick till 6 537 Mkr, motsvarande 8 100 kr/kvm. Balansomslutningen uppgick till 2 632 Mkr.

- Sammantaget visar resultatet för 2013 att Botkyrkabyggen är ett välskött företag med stabil och god ekonomi, säger vd Ulf Nyqvist.

För mer information: Camilla Borgström, Informationsansvarig Botkyrkabyggen, 08-530 694 94

Pressmeddelande 2014-02-25


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen