Byggstart för Botkyrkabyggens nya ungdomslägenheter

Efter sommaren planeras bygget av Botkyrkabyggens nya ungdomslägenheter att starta. Totalt 74 smålägenheter ska byggas på tre platser i Tuna och Storvreten.
- Det finns ett stort behov av lägenheter för unga. Därför känns det kul och angeläget att kunna bidra med detta, säger Ulf Nyqvist, vd för Botkyrkabyggen.

Ungdomslägenheterna byggs i bostadsområden där Botkyrkabyggen redan idag har lägenheter.
- Genom att vi bygger på mark vi redan äger och använder oss av färdigproducerade lägenhetsmoduler kan vi bygga billigare. Att hålla nere hyrorna är extra viktigt för den unga målgrupp som vi riktar oss till, säger Ulf Nyqvist.
Vilken nivå hyran kommer att hamna på är inte klart ännu. Hyrorna sätts i förhandlingar med Hyresgästföreningen.

Målgruppen för de nya bostäderna är ungdomar i åldern 18-25 år.
- Många ungdomar har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Därför är det viktigt att öronmärka lägenheter för just dem, säger Ulf Nyqvist.
De exakta reglerna för hur uthyrningen av ungdomslägenheterna ska gå till kommer att utarbetas av Botkyrkabyggen under året.

Totalentreprenör för byggprojektet är Lövdalens Bygg AB. De färdiga lägenhetsmodulerna levereras av Moelven.

Byggprojektet planeras starta i Storvreten med markarbeten i slutet av sommaren 2015. Inflyttning beräknas till hösten 2016.

Fakta – här byggs ungdomslägenheterna
Harbrovägen, Storvreten: 30 lägenheter, planerad byggstart i slutet av sommaren 2015
Hålvägen, Storvreten: 24 lägenheter, planerad byggstart i slutet av sommaren 2015
Tunavägen, Tuna: 20 lägenheter, planerad byggstart våren 2016
Alla 74 lägenheterna väntas stå klara för inflyttning under hösten 2016.

Presskontakt Botkyrkabyggen: Sara Thörn, tel. 08-530 693 46

Presssmeddelande 2015-03-03


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen