Chris Österlund invald i Fastigos styrelse

Botkyrkabyggens vd Chris Österlund har valts in i den nya styrelsen för fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo. På bolagsstämman den 18 maj valdes också Cathrine Holgersson, vd på AB Gavlegårdarna, till ny ordförande.

– Branschen står inför stora utmaningar med renoveringar av miljonprogram, nyproduktion och förvaltning med nöjda kunder. Samtidigt finns en utmaning i försörjning av personal för hela branschen. Mot den bakgrunden känns uppdraget viktigt och jag ser fram emot det, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Den nya styrelsen består av sju kvinnor och sju män. Fastighetsbranschen är enligt SCB den mest jämställda branschen och består av ungefär 40 procent kvinnor och 60 procent män. Även i Albrights undersökningar av börsnoterade styrelser och kvinnliga företagsledare placerar sig fastighetsbranschen i topp.

– Det är glädjande att stämman har utsett en styrelse utifrån hög kompetens och bred erfarenhet. Att den dessutom är helt jämställd är extra positivt. säger Cathrine Holgersson, ny ordförande i Fastigo.

Under Fastigos årsstämma den 18 maj valdes fyra nya ledamöter till styrelsen. I styrelsen finns företrädare för kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, den kooperativa bostadsföreningen HSB samt branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna.

– Fastighetsbranschen är oerhört viktig för samhällsbyggandet och utvecklingen i Sverige i stort. Att Fastigo förenar företrädare för såväl privata, allmännyttiga och kooperativa fastighetsägare och entreprenörer är en stor fördel för medlemmarna, säger Cathrine Holgersson.

Dessa personer ingår i Fastigos nya styrelse:

 • Anders Nordstrand, SABO
 • Ann Irebo, HSB Skåne
 • Annelie Vinsa, Kirunabostäder AB
 • Benth Jensen, AB Ängelholmshem
 • Cathrine Holgersson, AB Gavlegårdarna (ordförande)
 • Chris Österlund, AB Botkyrkabyggen
 • Emma Hård, HSB Göteborg
 • Eva Nygren, AB Stockholmshem
 • Håkan Berg, HSB Norra Stor]Stockholm
 • Marie Selin, NP3 Fastigheter AB
 • Mikael Granath, Willhem AB
 • Per]Henrik Hartmann, Familjebostäder i Göteborg AB
 • Peter Sjerling, HSB Mälardalen
 • Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige

---

För mediekontakter: Camilla Borgström, informationsansvarig Botkyrkabyggen, tel. 070-162 94 94

Pressmeddelande 2017-05-19


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen