Chris Österlund på Östsvenska Handelskammarens 100-lista

Botkyrkabyggens vd, Chris Österlund, har fått en plats på Östsvenska Handelskammarens 100-lista, som har till syfte att samla regionens mest kompetenta styrelsekvinnor. Listan, som berör Östergötland, Sörmland och Gotland, skapades för två år sedan mot bakgrund av en undersökning som visade att endast 24 procent av styrelsemedlemmarna i regionens stora företag var kvinnor. För att få till stånd en förändring ska listan lyfta fram kompetenta kvinnliga kandidater till bolagsstyrelser.

- 100-listan fyller en viktig funktion som synliggör kvinnor med kunskap och erfarenhet inom näringslivet. Jag känner mig mycket hedrad att få vara en del av den, säger Chris Österlund.

Efter en nomineringskampanj i januari ledde en urvalsprocess till att 78 nya namn nu får plats på listan. För Chris Österlunds del sker det med följande motivering: Chris har lång erfarenhet av styrelsearbete, nu senast på Botkyrkabyggen. Tidigare har hon bland annat varit vd på Nynäshamnsbostäder och på Stiftelsen Stockholms Studentbostäder. Hon har fyra år av studier inom ekonomi och juridik på Stockholms Universitet. Chris har också stor kunskap inom fastighetsekonomi och var tidigare finanschef på Sabo. Till styrelsearbetet kan Chris bidra med bred erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete samt en god analytisk förmåga.

För att komma i fråga för 100-listan måste två kriterier vara uppfyllda: Man ska ha genomgått en styrelseutbildning samt ha minst två års erfarenhet av styrelsearbete i bolag, alternativt skaffat sig motsvarande erfarenhet genom operativt arbete i ledande position.

För presskontakter: Camilla Borgström, informationsansvarig Botkyrkabyggen, tel. 08-530 694 94

Pressmeddelande 2017-06-09


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen