Energisparande och bättre inomhusklimat med SMHI-prognos

AB Botkyrkabyggen har efter en tvåårig testperiod utvärderat försök med prognosstyrda värmeanläggningar på ett antal adresser inom sitt bostadsbestånd.  Erfarenheterna är mycket goda, och företaget har beslutat att gå vidare med tekniken. Ett 3-årigt avtal omfattande utbyggnad av det resterande beståndet har tecknats med Husbyggnadsvaror HBV.

 

Det nya systemet med prognosstyrning bygger på en teknik som SMHI har utvecklat och marknadsfört sedan mitten av 90-talet. Varje timme kommer ett prognostemperaturvärde från SMHI. Det tar hänsyn till utomhustemperatur, solinstrålning och vind i samverkan med byggnadens läge, egenskaper och användningssätt.  Resultatet blir ett jämnare inomhusklimat och en minskad miljöpåverkan. Utvärderingen av genomförda projekt har dessutom påvisat en besparing av energikostnaden på mellan fem och tio procent.

 

-  Med det nya systemet blir både vi och våra hyresgäster vinnare, säger Ronny Fridell, VVS-ingenjör på AB Botkyrkabyggen. För våra hyresgäster är den stora vinsten det jämnare inomhusklimatet vid snabba väderomslag. För oss som fastighetsägare betyder det att vi får en effektivare energianvändning, som vi räknar med ska innebära besparingar.

 

Kontaktperson
Ronny Fridell, VVS-ingenjör, tfn 08 530 693 00

 Pressmeddelande 2009-10-06

 

  

 

 

 

  

                   


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen