Ett bokslutsresultat att glädjas åt

Botkyrkabyggen redovisar för koncernen ett positivt resultat på 44 mkr, vilket är ca 15 mkr bättre än budgeterat resultat.

 

Koncernen redovisar stora överskott inom administration och för vinterunderhåll och uppvärmning. Det senare betydde att vi kunde betala tillbaka sammanlagt 4,2 mkr till våra hyresgäster, som ett engångsbelopp, enligt den överenskommelse som slutits med hyresgästföreningen.

 

De totala underhållskostnaderna hamnade på 152 mkr. När vi sent under hösten kunde konstatera att det totala planerade underhållet slutade på ett överskott på 4 mkr, togs beslutet att fortsätta arbetet med utbyte av vitvaror. Det ligger väl i linje med bolagets mål att minska energiförbrukningen och få bort miljöskadliga växthusgaser. Totalt avsatte Botkyrkabyggen 179 kr/m2 i resultaträkningen till underhållssatsningar under 2008. För 2009 beräknas underhållsinsatserna öka till 205 kr/m2 genom en medveten satsning på underhåll i våra miljonprogramområden.

 

-         Det känns mycket bra att lämna ifrån sig ett resultat som det här, säger Ulf Nyqvist, VD för AB Botkyrkabyggen. Vi står på stabil grund, och vi har uppfyllt våra åtaganden. Nu höjer vi ribban i vårt underhållsprogram, och med den inriktning på att lyfta slitna utemiljöer som inleddes under 2008.  Vi ser också att våra hyresgäster vill satsa på sitt boende genom den stora kostnadsposten för tillval. Det är ett gott kvitto på att våra hyresgäster, precis som vi, vill satsa på sitt boende hos oss.Pressmeddelande 2009 03 16 

 

 

 

 

                

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen
  • Sidansvarig:Webmaster
  • Senast uppdaterad:2009-08-26