Europeiskt nätverk för bostadsföretag går samman för ökat socialt ansvar

Som en av medlemmarna i Eurhonet ställer sig Botkyrkabyggen bakom en europeisk deklaration om att främja och utveckla det sociala ansvaret inom bostadssektorn. Nätverket har länge verkat för ett hållbart samhälle, och ser den europeiska deklarationen om ansvarsfullt boende som ett stort framsteg i arbetet.

Deklarationen innebär kortfattat att bostadsbolagen ska verka för en rättvis och etisk produktion och förvaltning av bostäder. Bostadsprojekten ska dessutom förbättra ekonomiska och sociala förhållanden i samhället.

- Botkyrkabyggen har en lång tradition av arbete med hållbart företagande, med samhällsansvar, socialt ansvarstagande och lokal utveckling. Därför känns det mycket bra att skriva under en gemensam deklaration tillsammans med svenska allmännyttiga bostadsbolag och europeiska bostadsbolag. Vi behöver synliggöra vårt arbete, att vi som bostadsföretag har och tar ett stort ansvar, säger Ulf Nyqvist, vd för Botkyrkabyggen.

De parter som undertecknat deklarationen är bland annat överens om att sträva efter hållbara investeringar i fastighetsprojekt, främja social integration och stabilitet i samhället och säkra miljön och naturtillgångar. Det senare kan till exempel innebära energieffektiva åtgärder, grön infrastruktur och grönområden. Bostadsföretagen som undertecknat den Europeiska deklarationen om Ansvarsfullt boende är Botkyrkabyggen, Gavlegårdarna, Hyresbostäder, Stångåstaden och Örebrobostäder.

För ytterligare information kontakta gärna:
Cina Gerdin, kommunikationschef Botkyrkabyggen

Fakta
Botkyrkabyggen är sedan 2014 medlemmar i Eurhonet, European Housing Network, Eurhonet är ett nätverk bestående av drygt 30 bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Företagens gemensamma nämnare är att de alla är allmännyttiga. I övrigt skiljer sig förutsättningarna åt mellan länderna beträffande lagstiftning, företagens roll på marknaden etc. Vad som också förenar dessa företag är viljan att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder.
Inom Eurhonet bedrivs ett antal arbetsgrupper och projekt för att hitta best practice och lära av varandra. Frågor som Eurhonet arbetar med är t ex integration, energibesparing, CSR, byggkostnader, åldrande befolkning och HR.

Pressmeddelande 2014-12-16

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen