Finalisterna utsedda i Nordic Built Challenge

I november förra året inleddes Nordic Built Challenge, en unik tävling för byggbranschen. Utmaningen är att utveckla det bästa konceptet för hållbar renovering av en existerande byggnad. Tävlingen är uppdelad på fem fastigheter, en i vardera nordiskt land. I Sverige tillhandahåller Botkyrkabyggen en fastighet på Krögarvägen i Norsborg.

En enig jury har nu valt ut vilka bidrag som går vidare till nästa tävlingsomgång. De fyra bidrag som gått vidare i respektive land håller alla mycket hög klass. Bidragen är fortfarande anonyma.
- Vi är imponerade av förslagen. Den energi och de i många fall kreativa idéer som presenterats har gjort vårt arbete i juryn svårt, säger Ulf Viktorsson, teknisk chef på Botkyrkabyggen.

Nästa steg i tävlingen innebär att de förslag som gått vidare ska utvecklas ytterligare för att i slutändan kunna presenteras som realistiska att genomföra. Renoveringskonceptet förväntas vara både praktiskt och ekonomiskt hållbart.
- Vår förhoppning nu är att samtliga finalister tar till sig av de frågeställningar juryn tagit fram för att vi ska få in så bra, uppdaterade förslag som möjligt, säger Ulf Viktorsson.

Det vinnande bidraget från respektive land kan få möjlighet att ingå ett renoveringsavtal med fastighetsägaren gällande den aktuella fastigheten. Den sammanlagda vinnaren, som utses under hösten, erhåller 1 miljon norska kronor.

Innovationsprogrammet Nordic Built har startats av de fem nordiska näringsministrarna och finansieras av Nordiska ministerrådet och Nordisk Innovation.

De svenska finalisterna:

UNLOCK Ett seriöst, kvalificerat och processbetonat förslag med ett högt betyg i kategorin realiserbarhet. Även planeringsprocessen, tidsplaneringen och resursbehov får gott betyg.

Fittja People’s Palace Ett förslag som sätter de boende i fokus. Med en uppsättning enkla verktyg och metoder som är relevanta för tävlingen.

Overall De generella strategierna är tydligt presenterade och har en ganska allmän ton. Juryn fann några spännande utgångspunkter som skulle kunna bli intressanta vid ytterligare utveckling.

ReBootkyrka Ett förslag med stort fokus på social kontext och helhetssyn. Det har en stark teoretisk grund och visar hur systemtänk kan användas som kreativ modell.

---

Pressmeddelande 2013-04-05


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen