Fortsatt positivt för Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggens kundenkät för 2014 visar på en fortsatt stor andel nöjda hyresgäster.
Nästan 9 av 10 trivs i sin bostad och 83,5 procent tycker att företaget månar om sina boende.
Flera kategorier där stora satsningar skett sedan föregående års kundenkät har fått höjt betyg, medan andra visar något sänkta siffror.

I slutet av september förra året delade Botkyrkabyggens personal ut den årliga kundenkäten till 5 000 hushåll, vilket utgör hälften av beståndet. Drygt 56 procent svarade och cirka 86 procent av dessa kan rekommendera Botkyrkabyggen som värd och förvaltare.

Efter 2013 års kundenkät sattes stort fokus på insatser inom kategorin Rent och snyggt. Och det har uppmärksammats av hyresgästerna.
Städning av trapphus fick denna gång kraftigt förbättrat resultat. Ökade gjorde även siffrorna för städning av källare, städning av gård och närmiljö, skötsel av rabatter samt snöröjning och sandning vintertid.
- Det är positivt att de ökade insatserna givit resultat, säger Botkyrkabyggens vd, Ulf Nyqvist. Detta är dock en process där även hyresgästerna måste involveras. Det spelar ingen roll hur mycket resurser vi sätter in. I slutänden handlar det om ett samarbete mellan vår personal och de boende.

Betyget är fortsatt fint också när det gäller kundbemötande och kategorin Hjälp när det behövs. Även möjligheten att få tvättid har ökat markant i alla områden utom ett.

Jämfört med föregående år har siffrorna sjunit något när det gäller information om vad som ska hända i fastigheten samt telefon- och besökstider.
- När det gäller tiderna beror det troligtvis på att vi sedan en tid tillbaka genomfört en förändring som innebär att vi koncentrerar telefontiden till förmiddagar och besökstiden på våra KundCenter till eftermiddagar. Genom detta får vi möjlighet att arbeta mer effektivt med att serva våra hyresgäster. Men det är en omställning som behöver lite tid för att sätta sig, säger Ulf Nyqvist.

Enkätsvaren kommer nu att ligga till grund för personalens arbete med att ta fram specifika handlingsplaner för vart och ett av Botkyrkabyggens fem förvaltningsområden.

För mediakontakter: Informationsansvarig Camilla Borgström, 08-530 694 94

Pressmeddelande 2015-01-19

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen