Höjda hyror i Botkyrkabyggen för 2011

Hyresförhandlingarna kring 2011 års hyror i AB Botkyrkabyggen har inletts, och företagets bud presenterats för Hyresgästföreningens förhandlare.

 

Botkyrkabyggen yrkar på en hyreshöjning om 2,7 % från 1 januari 2011 för bostäder och lokaler som omfattas av förhandlingsordningen.
 

Behovet av en hyreshöjning motiveras bland annat av ett behov att öka resultatnivån och därigenom förbättra bolagets soliditet inför kommande års omfattande underhållsbehov.
Beslutet ligger i linje med de ägardirektiv som kommunalfullmäktige antagit om en soliditet på 25 %.

 

Förhandlingarna återupptas om två veckor, och ambitionen är att kunna slutföra dem i god tid innan årsskiftet.

 

 

Kontakt:

Ulf Nyqvist, VD

Tfn vx 08-530 693 00

 

Pressmeddelande 2010 11 03

 

               

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen
  • Sidansvarig:Webmaster
  • Senast uppdaterad:2010-11-03