Höjda hyror i Botkyrkabyggen för 2012

Förhandlingarna kring 2012 års hyror i AB Botkyrkabyggen har inletts, och företagets bud har presenterats för Hyresgästföreningens förhandlare.

Botkyrkabyggen yrkar på en hyreshöjning om 3,8 % från 1 januari 2012 för bostäder och lokaler som omfattas av förhandlingsordningen. 
 
Det är de kommande årens omfattande underhållsbehov, ökade kostnader inom byggsektorn och de relativt stora taxehöjningarna som vi förväntar oss nästa år, som motiverar en hyreshöjning.

Förhandlingarna återupptas om någon vecka, och ambitionen är att kunna slutföra dem innan årsskiftet.

Kontakt:

Ulf Nyqvist, VD
Jan Karlsson, ekonomichef 

Tfn vx 08-530 693 00


Pressmeddelande 2011 12 06

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen
  • Sidansvarig:Webmaster
  • Senast uppdaterad:2011-12-06