Hyresavtal klart för Botkyrkabyggens hyresgäster

Förhandlingarna är avslutade, och avtalet mellan Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen om årets hyror är klart. De nya hyrorna börjar gälla från den 1 mars 2011.

Hyresförhandlingen har gällt hyrorna för samtliga bostadslägenheter, garage- och parkeringsplatser.

Uppgörelsen innebär att hyrorna för samtliga bostadslägenheter, utom KompisBo, höjs med 2,1 procent från 1 mars. Hyrorna för KompisBolägenheterna höjs med 2,8 procent för att motsvara den något tyngre administration som konceptet innebär.

Hyrorna för parkeringsplatser, platser i kallgarage respektive varmgarage höjs med 5 – 15 kronor/mån

Förhandlingarna inleddes redan i november och slutfördes först in i januari.

 -          Skönt att det äntligen är klart, säger Ulf Nyqvist, VD för AB Botkyrkabyggen. Vårt utgångsbud var ju återhållsamt, och hade inte så mycket förhandlingsmån om vi skulle klara vårt uppdrag utan att pruta på våra ambitioner, i första hand vårt underhållsprogram.

Botkyrkabyggens yrkande inför förhandlingen innebar en hyreshöjning på 2,7 procent från den 1 januari 2011. Behovet av en hyreshöjning motiverades bland annat av ett behov att öka resultatnivån och därigenom förbättra bolagets soliditet inför kommande års omfattande underhållsbehov. Det låg också i linje med de ägardirektiv som kommunalfullmäktige antagit om en soliditet på 25 procent.

Den förändrade lagstiftningen för kommunala bostadsaktiebolag som infördes vid årsskiftet, innebär att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Det betyder såväl nya avkastningskrav som att de behov som finns av underhåll och upprustning måste finansieras ansvarsfullt.

Kontakt:

Ulf Nyqvist, VD för AB Botkyrkabyggen
Jan Carlsson, ekonomichef

Telefon 08-530 693 00

Pressmeddelande 2011-01-28

 

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen