I våra områden

Våra KundCenter

Vi vill finnas nära våra hyresgäster - därför sköter vi servicen på plats ute i våra bostadsområden, på våra två KundCenter. Här hittar du oss kundvärdar och bovärdar.

Hit vänder du dig med samtliga boendefrågor. Vi hanterar uthyrning och boprodukter och skriver kontrakt. Det är med oss du pratar renovering av din lägenhet. Bovärden sköter bl a om visning av lägenheter/lokaler och in- och utflyttning. Bovärden träffar den nyinflyttade hyresgästen för introduktionssamtal och gör löpande servicebesök.

Även om varje kontor i första hand ska ge service åt sitt område, kan båda kontoren hjälpa till när det gäller uthyrningsfrågor i hela Botkyrka. Du behöver alltså inte åka till ett speciellt kontor för att söka bostad i det området, utan kan gå in på det kontor som ligger närmast.

Våra reparatörssamordnare tar hand om de felanmälningar som rings eller mailas in.

Miljövärden sköter, vårdar och utvecklar yttermiljön - gårdar och allmänna utrymmen (tvättstugor och trapphus). Hon eller han har bland annat hand om elavläsningar, reparationer i allmänna utrymmen, hisskontroller/felanmälan och porttavlorna och dess information.

Reparatören utför reparationer i lägenheten och nollställningar vid avflyttning. När du gör en felanmälan avgör reparatören om han eller hon själv ska utföra reparationen eller skicka en entreprenör till de mer specialiserade jobben. De återkopplar inom 48 timmar från det att du har ringt och gjort en felanmälan.

KundCenter

Här kommer du i kontakt med något av våra KundCenter


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen