Mer färg i Tumbas centrumprofil

De tre punkthusen från 60-talets mitt reser sig högt över övriga bebyggelsen i Tumba centrum. Nu får de gråtrötta fasaderna på Gröndalsvägen en välbehövlig uppfräschning. Färgsättningen följer ett sammanhållet program, men varje hus får sin egen profil.

Tanken var att påbörja fasadarbetena under 2010, men nu blir det en tidigarelagd start.

- Vår stora satsning på underhåll under 2009, har betytt att vi flyttat fram positionerna rejält. Samtidigt har vi kunnat arbeta rationellt med vår budget. Vi såg att vi kunde gå igång snabbare här än vad vi hade tänkt oss, säger Karl-Erik Käck, Teknisk chef på Botkyrkabyggen. Det här är ett projekt som känns extra roligt, eftersom husen ligger så synligt högt över Tumba.

Färgsättningarna på de tre husen kommer att medföra att de blir synliggjorda på helt annat sätt än idag.

Samtidigt med den nya putsen och  färgsättningen, tilläggsisoleras fasaderna och entrépartierna byts till ekpartier allt för att åstadkomma en bättre energihushållning.

Arbetena är redan påbörjade, byggnadsställningarna håller på att uppmonteras, och under augusti , kommer alla husen att stå där i all sin nya glans.

Kontaktperson:
Karl-Erik Käck, teknisk chef AB Botkyrkabyggen, 08-530 693 00

Pressmeddelande 2009-10-23

 

Gröndalsvägen 14  Gröndalsvägen 14

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen