Ny metod för bostadsägande möjliggör för hyresgäster att äga

Botkyrkabyggen, blir först ut i landet med att erbjuda hyresgäster den nya upplåtelseformen Andelsägarmetoden. Metoden, som lanseras under våren 2012, gör det möjligt för hyresgäster att äga sitt boende utan ombildning till bostadsrätt och där nuvarande fastighetsägare är kvar som huvudägare och förvaltare.

Flera undersökningar bland hyresgäster i hyrestäta områden visar att det ofta är mellan 20 till 40 procent som spontant har stort intresse av att äga sitt boende. Hittills har inte denna grupp kunnat köpa sin bostad om inte nödvändig majoritet för bostadsrättsbildning uppnåtts i fastigheten. Nu är detta möjligtutan ombildning till bostadsrätt och med fortsatt långsiktig förvaltning och ägande av den ursprungliga fastighetsägaren. 

– Vi har nu en bra metod som passar fastighetsägare och hyresgäster i områden där man önskar en blandning av ägda och hyrda bostäder men där bostadsrättens majoritetskrav, samt hög egen insats kan göra det svårt att ombilda till bostadsrätt, säger Henrik Friman, VD för Andelsägarbolaget M2 AB.

Andelsägarmetoden bygger på att hyresgäster som vill äga sitt boende blir delägare i hela fastigheten och får genom standardiserade avtal med övriga delägare dispositionsrätt till just sin lägenhet. Den som köper en Andelsägarlägenhet tar sedan ansvar för sin lägenhets inre underhåll på samma sätt som i en bostadsrättslägenhet. Alla fastighetsdelar utanför lägenheten förvaltas av den ursprunglige fastighetsägaren och regleras helt genom Andelsägarmetodens standardavtal. Köparna av Andelsägarlägenheter upphör som hyresgäster och betalar istället en förvaltningskostnad till den ursprunglige fastighetsägaren


Lägre månadskostnad

Köpet kräver en låg egen insats och köparen löser i normalfallet resterande finansiering genom belåning mot säkerheter i fastigheten (sk. Andelslån). Den egna insatsen vid första köpet kan vara ca 15 000 – 30 000 kr. Den sammantagna boendekostnaden (lånekostnad samt förvaltningskostnad) blir normalt lägre än nuvarande hyra beroende på att köparen tar över ansvaret för sin lägenhets inre underhåll. En Andelsägarlägenhet kan, likt en bostadsrätt, sedan säljas på den öppna marknaden.

Metoden har under många år utvecklats av Bruno Isaksson, ordförande och grundare av Andelsägarbolaget.

En viktig fördel med Andelsägarmetoden är att de hyresgäster som inte vill äga sin bostad kvarstår som hyresgäster precis som tidigare och med samma förvaltare. Detta är något som varit viktigt för oss när vi utvecklat Andelsägarmetoden eftersom vi sett flera ombildningar till bostadsrätt där kvarvarande hyresgäster fått en försämrad situation. Här kan man verkligen säga att den hyresgäst som väljer fortsatt hyresboende gjort ett aktivt förstahandsval och att Andelsägarmetoden därför till och med kan stärka hyresrätten, säger Bruno Isaksson.

Under våren 2012 kommer de första hushållen i utvalt referensområde att erbjudas möjligheten att köpa sin bostad med användande av Andelsägarmetoden.

– Vi eftersträvar stabilitet i våra områden. Det här är en väg för våra hyresgäster att inte behöva flytta när man får bättre råd och annars skulle överväga att flytta till radhus eller villa. Det är ett bra sätt, om det fungerar, att få människor att bo kvar och investera i sitt boende. För hyresgäster som stannar kvar betyder det att de får en trygg och bra hyresvärd, säger Ulf Nyqvist som är VD för Botkyrkabyggen.

– Vi har fått stort gensvar för Andelsägarmetoden från både fastighetsbolag och de politiker vi träffat runt om i landet. Vi ser nu särskilt fram emot att erbjuda Andelsägarmetoden till hyresgästerna i det referensområde som kommer att väljas i Botkyrka. Vi räknar med att inom 2–4 år ha etablerat Andelsägarmetoden i samtliga större kommuner i landet och därigenom säkerställa en väl fungerande andrahandsmarknad för Andelsägarlägenheter, avslutar Henrik Friman.

 

Exempelkalkyl för köp av en Andelsägarlägenhet

En kalkyl för en Andelsägarlägenhetsköpare består av många delar. Innan försäljning sker av Andelsägarlägenheter görs en beräkning för varje intresserad hyresgäst.

 

Exempelberäkning

Lägenhetens storlek 63 m²
Nuvarande hyra 4 860 kr/månad
Pris för Numrerad Ägarandel (Andelsägarlägenhet) 365 000 kr
Andelslån 345 000 kr
Egen insats 20 000 kr
Boendekostnad för aktuell Andelsägarlägenhet
Ränta på Andelslånet (4 %) 1 150 kr/mån
Ränta på Egen insats (6 %) 100 kr/mån
Förvaltningskostnad 2 890 kr/mån

Total boendekostnad 4 140 kr/mån

Skillnad mellan tidigare hyra och ny boendekostnad -720 kr/mån

Observera att man utöver ovanstående kostnad måste betala för underhåll i den egna lägenheten likt en bostadsrätt.

  

Om Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen är Sveriges 14:e största allmännyttiga bostadsföretag. Var tredje Botkyrkabo, ungefär 27 000 personer bor i våra nära 12000 hyreslägenheter. Vår ambition är att erbjuda ett prisvärt boende med trygghet och kvalitet, snabb och professionell service och god miljö både inomhus och utomhus.

Goda kommunikationer och närhet till Södertörns stora naturområden är plusvärden för alla invånare i Botkyrka.

 

Vid frågor, kontakta:

Henrik Friman, VD Andelsägarbolaget M2 AB, 0708-14 47 60
Ulf Nyqvist, VD AB Botkyrkabyggen, 08-530 693 00

Se mer detaljerad fakta om Andelsägarmetoden i dokumentationen. Mer information och bilder finns även att hämta på www.andelsagarbolaget.se

 
Metod Andelsägarlägenheter med Grundandel/Förvaltningslösning (Andelsägarmetoden) är skyddat av upphovsrätt. Rätten till Andelsägarmetoden för bostadsfastigheter ägs av Andelsägarbolaget M2 AB (556784-0219). Andelsägarbolaget M2 AB ägs av Bruno Isaksson och Henrik Friman via bolag.

Pressmeddelande 2011-12-28

 Andelsägarmetoden, pressinformation


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen