Odlingsvägen 2-10

På Odlingsvägen 2-10 ska vi genomföra stambyte. Det innebär att vi byter ut rör och ledningar i badrum och kök, då de blivit gamla och slitna. Badrummen och toaletterna kommer i samband med renoveringen även att få nya ytskikt. Det är viktigt att veta att alla hyresgäster kommer bo kvar under hela renoveringen.

Planeringen av projektet pågår och ny byggstart är beräknad till januari/februari 2019. Arbetet med stambyte kommer då att starta i ett av de tre husen. Byggstarten kan komma att ändras. Så fort det finns mer information kommer berörda hyresgäster att få mer information. 

Vad händer nu?

I mitten av december skickade vi ut medgivanden till hyresgästerna. Medgivandet kommer som ett rekommenderat brev vilket innebär att du måste hämta ut det hos ditt närmaste postombud. Det är mycket viktigt att du hämtar ut brevet. Medgivandet ska skrivas under och lämnas till oss eller till projektsamordnaren. Mer info får du i brevet. Om du inte har fått ett medgivande, kontakta Jonas Holm.

Under hösten 2017 har informationsmöten för hyresgäster hållits. Botkyrkabyggen kommer löpande uppdatera hyresgäster när mer information finns.

Projektet

Byggstart: Prel. januari 2019

Beräknad sluttid: Prel. december 2021

Antal lägenheter: 60

Projekt: Stambyte

 

Kontakt för hyresgäster

Jonas Holm är Botkyrkabyggens projektsamordnare för Odlingsvägen 2-10. Tel: 08-530 694 66, e-post: jonas.holm@botkyrkabyggen.se

 

Mer information

Vad är ett stambyte?

Broschyr om renoveringen


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen