Övriga tillval

Renovering för ökad säkerhet - här hittar du några produkter som ökar din vardagstrygghet på olika sätt.

 

 Produkt        Kostnad/månad         Antal år    
 Extra datauttag               16 kr    Permanent 
     
 Barnsäkra (petsäkra) eluttag               Offert     Permanent
     
 Jordade eluttag            Offert    Permanent
     
 Jordfelsbrytare            Offert    Permanent
     
 Krossäkra fönster          22 kr/kvm    Permanent
     
 Lås till fönster/balkongdörr/altandörr            Offert    Permanent
     
 Spisvakt            50 kr    Permanent

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen