Övriga tillval

Renovering för ökad säkerhet - här hittar du några produkter som ökar din vardagstrygghet på olika sätt.

 

 Produkt       Kostnad/månad          Antal år   
 Extra datauttag             16 kr     Permanent  
     
 Barnsäkra (petsäkra) eluttag             Offert      Permanent
     
 Jordade eluttag          Offert      Permanent
     
 Jordfelsbrytare          Offert     Permanent
     
 Krossäkra fönster         22 kr/kvm     Permanent
     
 Lås till fönster/balkongdörr/altandörr          Offert     Permanent
     
 Spisvakt           50 kr     Permanent

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen