På huvudkontoret

Vi har valt att decentralisera vår organisation, och lägga våra resurser i huvudsak på att ge service och vara nära våra kunder. Därför är vårt huvudkontor relativt litet, och koncentrerat till att ge övergripande stöd till vår personal som arbetar i våra områden.

Våra enheter på huvudkontoret svarar för

Affärsutveckling
med IT- och kvalitetsansvariga

Teknik
svarar för bl a planerat underhåll, drift och skötsel av våra system och vårt långsiktiga energiarbete

Ekonomi

svarar för företagets ekonomi och hyreshantering

Kommunikation och marknad
svarar för bolagets kommunikations- och marknadsverksamhet

HR
svarar för personalfrågor och rekrytering


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen