Priset för Årets bästa renoveringsprojekt går till Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggens renoveringsprojekt på Krögarvägen 2 i Fittja, som genomfördes tillsammans med NCC och arkitektbyrån Spridd, har vunnit första pris i SABO:s tävling Årets bästa renoveringsprojekt 2017. Priset delas med Hyltebostäder.

Renoveringsprojektet som Botkyrkabyggen, tillsammans med NCC och Spridd, vann med är projektet på Krögarvägen 2 i Fittja som genomfördes mellan 2013 och 2016. Konceptet som stod bakom renoveringen kallades Fittja People’s Palace och togs fram av NCC och Spridd, som en del i tävlingen Nordic Built Challenge 2013. Fittja People's Palace vann Nordic Built Challenge och låg sedan till grund för renoveringen av Botkyrkabyggens hus på Krögarvägen 2 i Fittja.

I motiveringen till SABO:s pris står bland annat att ”projektet på ett innovativt och verklighetsanpassat sätt har bildat en användbar modell för företagets, och inte minst resten av Sveriges, fortsatta renoveringsprogram för liknande områden”.

I projektet har Botkyrkabyggen, NCC och Spridd arbetat i nära samverkan med fokus på hyresgästernas behov och perspektiv. Projektet har lagt stort fokus på en genomarbetad och ambitiös dialogprocess och målsättningen har varit att hålla nere hyreshöjningen. En tidig dialogaktivitet var en inventer­ing av hyresgästernas upplevelse av sitt boende i samband med den tekniska inventeringen av fastigheten. Det gav projektet möjlighet att skapa en person­lig kontakt till de boende och att samtidigt omsätta deras synpunkter till konkreta åtgärder. Mötesmetoden kallas för köksbordsmodellen.

- Egentligen var Krögarvägen 2 inte i första hand ett renoveringsprojekt, utan ett kommunikationsprojekt. Det betydelsefulla är hur vi förde dialogen, först och främst med de boende, men även med de som har arbetat med projektet. Dialog är en av förutsättningarna för att åstadkomma ett hållbart resultat och det har påverkat hela upplägget, säger Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen.

Avgörande för arbetets framgång har varit att fokusera på relationen mellan projekt och hyresgäst och att avsätta tillräckligt med resurser för detta arbete. Projektet genomfördes med kvarboende vilket har gjort att dialogarbetet har löpt som en röd tråd genom hela projektet från början till slut.

- På Krögarvägen 2 har vi renoverat på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Vi är glada över samarbetet med Botkyrkabyggen och att vi nu sätter en standard för renovering i hela branschen, säger Madelene Nobs, chef Hållbar affärsutveckling NCC.

SABO:s Årets Bästa Renoveringsprojekt vill presentera och sprida framgångsrika metoder, produkter och tankesätt som ger bäst värde på varje investerad krona. En bred sammansatt jury bedömde bidragen utifrån både tekniska och ekonomiska perspektiv. Vidare bedömdes hur de tävlande hanterat eventuella svåra situationer i samband med renoveringen. Vinnaren presenterades på SABO:s fastighetsdagar i Gävle 14-15 mars.

För presskontakter: Camilla Borgström, informationsansvarig Botkyrkabyggen, tel. 08-530 694 94

Pressmeddelande 2017-03-15

 

 

 

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen