Rättvis hyra blev modellen för Botkyrkabyggen

Nu har Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen slutligen signerat avtalet om det nya hyressättningssystemet. Arbetet med att fastställa vilka olika egenskaper som ska påverka hyran är slutförda. Därmed är Botkyrkamodellen fastställd och genomförd från april månad.

- Det har varit en lång resa, men det har också betytt att vi i lugn och ro har kunnat klara ut alla knäckfrågor och nå en samsyn, säger Jan Karlsson, Botkyrkabyggens ekonomichef.

I korthet innebär den så kallade Botkyrkamodellen ett nytt system för rättvis hyressättning av Botkyrkabyggens lägenheter. Det har handlat om att rätta till snedsitsar i hyran som har uppstått genom åren, men också om att väga in faktorer som området, lägenhetsstorlek, olika kvaliteter och egenskaper. Till grund för värderingen finns ett framförhandlat poängsättningssystem som ska vara utgångspunkt för värderingen. En viss kvalitet kommer alltid att få samma poängvärde. Nästa steg har varit att se över hur de olika faktorerna påverkar den enskilda hyran. I övergången handlar det om en omfördelning av den totala hyran. För många kommer det bara att bli en mindre förändring, och för några blir förändringen större.

Varje lägenhet har nu fått sin så kallade målhyra. Det är den hyra lägenheten ska nå upp eller ner till när den nya hyressättningen är fullt genomförd. För att göra en mjuk övergång, kommer de nya hyrorna att införas stegvis under fem år.

 

Kontakt:

Ulf Nyqvist, VD för AB Botkyrkabyggen

Vx 08-530 693 00

Pressmeddelande 2012 04 25


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen
  • Sidansvarig:Webmaster
  • Senast uppdaterad:2012-04-25