Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besökte Botkyrkabyggen för samtal kring minskad sjukfrånvaro

Under onsdagen besökte socialförsäkringsminister Annika Strandhäll Botkyrkabyggen i Tumba, söder om Stockholm. Besöket syftade till att få en inblick i Botkyrkabyggens strategiska och långsiktiga arbete med förebyggande insatser inom hälsovård och effektiv rehabilitering, vilket resulterat i kraftigt minskad sjukfrånvaro. Antalet sjukdagar har gått från 21, år 2010, till 10 under innevarande år. Det innebär en sänkning från 6,1 till 3,9 procent. Bakom dessa siffror ligger ett målmedvetet arbete med ett utpräglat friskhetstänk.

Till exempel erbjuds varje anställd årliga friskvårdcheckar att användas på valfritt sätt inom hälso- och friskvårdssektorn. Dessutom erbjuds möjlighet att få hjälp med rökavvänjning, stresshantering m.m. samtidigt som flextid införts för 90 procent av personalen.

- Det visar på vikten av att ha en värdegrund som löper som en röd tråd och genomsyrar hela företaget. Det handlar om målmedvetenhet, långsiktighet och att ha stöd hela vägen ända upp i ledningen, säger Annika Strandhäll.

- På Botkyrkabyggen har vi också infört en effektiv rehabprocess som gör att vi snabbt kan sätta in rätt stöd och åtgärder för att snabbt få anställda tillbaka i arbete. Detta har inneburit att den långa sjukfrånvaron närapå halverats på fem år, säger HR-chef Susanne Axelsson Heldring, som tillsammans med Botkyrkabyggens vd Ulf Nyqvist och ordförande Bo Johansson, tog emot socialförsäkringsministern.

- Det är roligt att se hur mycket som verkligen går att åstadkomma med en positiv inställning, säger Annika Strandhäll.

Besöket på Botkyrkabyggen skedde mot bakgrund av att sjuktalen i landet ökar, varför regeringen nyligen lanserat ett åtgärdsprogram. Socialförsäkringsministern besöker nu arbetsplatser för att uppmärksamma goda exempel på hur man kan motverka ohälsa bland medarbetarna.

Pressmeddelande 2015-11-26
För presskontakter: Camilla Borgström, informationsansvarig Botkyrkabyggen, tel. 08-530 694 94


Botkyrkabyggens HR-chef Susanne Axelsson och vd Ulf Nyqvist tog emot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen