Storsatsning på underhåll

Årets hyresavtal möjliggör kraftiga satsningar på underhåll för de kommande två åren. Med de investeringar som görs i samband med underhållsinsatserna passeras 200 miljonersgränsen för 2009.

 -         Det känns bra att vi fått respekt och gehör för våra krav på en fortsatt utökning av underhållsåtgärderna, säger VD Ulf Nyqvist. Uppgörelsen innebär att vi kan genomföra de åtgärder som vi har planerat för, och att vi kan höja vinstmarginalen för att ta höjd för framtida underhållsinsatser, till nästa år höjer vi underhållsinsatserna med 21 mkr.

 

Programmet är omfattande, och rymmer skiftande insatser. På listan står allt från ny tvättstugeutrustning i olika delar av beståndet till stora fasadupprustningar i Alby, Fittja och Tumba.

 

Under 2008 påbörjades ett omfattande program för att lyfta slitna utemiljöer i Fittja och Storvreten. Det arbetet fortsätter nu även i andra områden och får en hög prioritet. Här skapas attraktiva gårdar och gångstråk, där stor omsorg läggs vid utformning, material och växtval.

 

Stamrenoveringar och renoveringar av badrum, står högt på listan ? ett antal sådana projekt kommer att genomföras, liksom ombyggnad av hissar, huvudsakligen i Norsborg, Storvreten och Alby

 

Energisparprogrammet fortsätter, med bland annat tilläggsisoleringar, värme- och ventilationsarbeten.

 

- Det här är en fantastisk satsning, säger Karl-Erik Käck, Botkyrkabyggens tekniske chef. För våra hyresgäster betyder det ett rejält lyft. Det är en utmaning att under ett år kunna genomföra så många projekt, i så gott som alla våra områden.

Botkyrkabyggen är ett av Storstockholms största SABO-företag med nästan 12 000 lägenheter. Överenskommelsen innebär hyreshöjningar med 2,92 procent för 2009 och 1,9 procent för 2010, och ger fortsatta möjligheter att utveckjla trygga och attraktiva boendemiljöer med fokus på inre och yttre underhåll och våra utemiljöer.

 

 Pressmeddelande 2008-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen