Toppbetyg för Botkyrkabyggens kundservice

Resultatet av Botkyrkabyggens kundenkät för 2012 visar på en stor andel nöjda hyresgäster. Främst gäller de höga betygen kundservice och utemiljö, vars omdömen är i toppklass.

I början av oktober delade Botkyrkabyggens personal ut den årliga kundenkäten till 6 000 hushåll, vilket utgör hälften av beståndet. Cirka 60 procent svarade och enligt sammanställningen kan 84 procent tänka sig att rekommendera Botkyrkabyggen som värd och förvaltare.

Många hyresgäster upplever sig bli tagna på allvar i sina kontakter med företaget. Särskilt stor andel nöjda hyresgäster fick punkterna bemötande vid felanmälan samt bemötande av reparatör och entreprenör. Många prisar i enkäten också individuella bo- och miljövärdar, något som positivt överraskade Frida Kullh, projektledare på AktivBo, företaget som tagit fram enkätmaterialet samt stått för sammanställningen.
- Jag utgår ifrån att det i ett så stort bolag som Botkyrkabyggen kan vara svårt att bli personlig med sina kunder. Därför är det imponerande att många hyresgäster kan namnge personer ur personalen.

En annan sak som förvånade Frida Kullh var den höga andelen nöjda med utemiljön, som innefattar utformningen av gård och närmiljö, tillgång på bänkar och bord samt val av blommor, buskar och träd.
- Med tanke på de förutsättningar de stora miljonprogramsområdena utgör så tycker jag det var en väldigt positiv överraskning.

Områden som hyresgästerna gav lägre betyg var viss renhållning i tvättstugor och källare samt underhåll av lägenheter.

Botkyrkabyggen har aktivt arbetat med kundservice som långsiktig strategi. Nu ligger fokus på renoveringsprogram.
- Eftersom vi byggt upp en organisation som fokuserat mycket på kundservice är det naturligtvis glädjande att det ger resultat. Det visar att vi är på rätt väg. När det gäller underhåll planerar vi nu för ett stort renoveringsprogram där cirka 9 000 av våra lägenheter i miljonprogrammen ska renoveras under en tioårsperiod. Renoveringstakten kommer att ligga på cirka 800 lägenheter per år. I samband med detta kommer vi också att se över frågor som gäller bland annat trygghet och renhållning, säger Ulf Nyqvist, VD för Botkyrkabyggen.

Under januari månad kommer företagets personal i olika arbetsgrupper att utarbeta åtgärdsprogram för respektive område, baserat på resultatet i hyresgästenkäten.

Pressmeddelande 2012-12-13


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen