Totalt eldningsförbud i hela länet

I det torra försommarvädret råder fortfarande totalt eldningsförbud i hela länet. Detta för att inte elden ska riskera att sprida sig till skog och mark.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåten. Detta gäller även vid kommunens anläggningar och badplatser.

Hos Botkyrkabyggen får grillning endast ske på de särskilda grillplatser som finns i området. Vill du använda engångsgrill måste den stå ovanpå den fasta grillen, inte på marken. Tänk på att alltid ha vatten i närheten, till exempel i hink eller dunk, om olyckan skulle vara framme.

Eldningsförbudet gäller tills vidare och utfärdas av Länsstyrelsen.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen