Ung i Botkyrka

Ung i Botkyrka – för att vi bryr oss om

Projektet ”Ung i Botkyrka” vänder sig till ungdomar mellan 18-24 år som har slutfört en gymnasieutbildning samt bor i Botkyrka kommun och som vill få en yrkesintroduktion in i fastighetsbranschen. Vi kommer erbjuda jobb och utbildning under ett år inom fastighetsskötsel samt skötsel och förvaltning av utemiljöer. Botkyrkabyggen vill underlätta för ungdomar att komma in i fastighetsbranschen och få fler intresserade av branschen. Vi vill ta tillvara den kompetens som finns hos ungdomarna. Satsningen kommer särskilt uppmärksamma kvinnor i projektet. Detta på grund av att fastighetsbranschen traditionellt är en manlig bransch och det finns ett behov av att öka andelen kvinnor.

Målet med programmet är att vi ska kunna hjälpa ungdomarna ut i ordinare arbete inom fastighetsbranschen efter utbildningsåret.

Vi har rekryterat 6 ungdomar i ålder 18-24 år med avslutad gymnasieutbildning till projektet, 3 tjejer och 3 killar. Av dessa bor 70% i våra områden. Ungdomarna kommer under ett år att få både utbildning och praktik. Det kommer vara fyra utbildningsblock under 4-5 veckor per period och däremellan praktik i våra områden. Utbildningen drivs av Yrkesakademin och kommer handla om byggnader utvändigt och invändigt, utemiljö, fastigheter i samhället, värmesystem, elsystem, VA-system, medarbetarskap, kommunikation, kundservice, Affärsmannaskap, säkerhet, företagsekonomi samt lagbunden juridik och branschregler. Praktiken kommer ledas av två arbetsledare som kommer från vår egen organisation. Yrkesintroduktionsprogrammet Ung i Botkyrka startar den 1 september 2015 och pågår till den sista augusti 2016. Målet med programmet är att vi ska kunna hjälpa ungdomarna ut i ordinarie arbete inom fastighetsbranschen efter utbildningsåret.

Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med ca 10 600 hyresbostäder och 130 anställda. Vi arbetar för att vara landets mest kundorienterade företag med ledorden nära-engagerade-pålitliga. Botkyrkabyggen är också ett företag som arbetar för ökad mångfald, en jämn könsfördelning av kvinnor och män i olika åldrar och med spridning i etnisk bakgrund hos personalen. Botkyrkabyggen är en rökfri arbetsplats.

I det tidigare projektet ”Ung i Botkyrka” som avslutades 2013 startade vi med 23 ungdomar. Efter ett år var totalt 53% i sysselsättning varav hela 44% hade fått jobb och 9% hade börjat studera.

Har du frågor gällande projektet, välkommen att kontakta HR-chef Susanne Axelsson Heldring: susanne.axelsson@botkyrkabyggen.se.

Ung i Botkyrka 2015

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen