Ung i Botkyrka

Ung i Botkyrka – för att vi bryr oss om

Projektet ”Ung i Botkyrka” vänder sig till ungdomar mellan 18-24 år som har slutfört en gymnasieutbildning samt bor i Botkyrka kommun och som vill få en yrkesintroduktion in i fastighetsbranschen. Vi erbjuder jobb och utbildning under ett år inom fastighetsskötsel samt skötsel och förvaltning av utemiljöer. Botkyrkabyggen vill underlätta för ungdomar att komma in i fastighetsbranschen och få fler intresserade av branschen. Vi vill ta tillvara den kompetens som finns hos ungdomarna. Satsningen vill särskilt uppmärksamma kvinnor. Detta på grund av att fastighetsbranschen traditionellt är en manlig bransch och det finns ett behov av att öka andelen kvinnor.

Målet med programmet är att kunna hjälpa ungdomarna ut i ordinare arbete inom fastighetsbranschen efter utbildningsåret.

I det senaste projektet rekryterades 6 ungdomar i ålder 18-24 år med avslutad gymnasieutbildning till projektet, 3 tjejer och 3 killar. Av dessa bodde 70% i våra områden. Ungdomarna fick under ett år både utbildning och praktik, fyra utbildningsblock under 4-5 veckor per period och däremellan praktik i våra områden. Utbildningen hålls av Yrkesakademin och handlar om byggnader utvändigt och invändigt, utemiljö, fastigheter i samhället, värmesystem, elsystem, VA-system, medarbetarskap, kommunikation, kundservice, affärsmannaskap, säkerhet, företagsekonomi samt lagbunden juridik och branschregler. Praktiken leds av två arbetsledare som kommer från vår egen organisation.

Det senaste yrkesintroduktionsprogrammet Ung i Botkyrka startade 1 september 2015 och pågick till 31 augusti 2016. Av de sex ungdomarna i projektet fick fyra arbete hos Botkyrkabyggen efteråt, som miljövärd, reparatör eller kundvärd. De andra två deltagarana gick vidare till studier. Det är ett resultat som vi är mycket nöjda med.

I det första projektet ”Ung i Botkyrka” som avslutades 2013 startade vi med 23 ungdomar. Efter ett år var totalt 53% i sysselsättning varav 44% hade fått jobb och 9% hade börjat studera.

Har du frågor gällande projektet, välkommen att kontakta HR-chef Susanne Axelsson Heldring: susanne.axelsson@botkyrkabyggen.se.

Ung i Botkyrka 2015

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen