Vår senaste nyproduktion

Under 2011 slutfördes tre spännande nya områden i Tullinge. Områdena är sinsemellan olika, och här finns lägenheter både i mer traditionella flerbostadshus och i lågbebyggelse med egen täppa.

Tullingeberg

De tre punkthusen med fem våningar, är placerade i solfjädersform med souterrängvåning mot Tullingebergsvägen. Husen har sedumtak, och samtliga lägenheter är försedda med utrustning för individuell mätning av varmvatten och el.

De 85 lägenheterna är jämt fördelade mellan ettor, tvåor och fyror. I ett av husen gäller Botkyrkabyggens koncept SeniorBo 65+. Ett av de tre husen är avsatt för ett rök- och pälsdjursfritt boende. Detta skrivs in i hyresavtalen. Här kan du läsa mer om vad det betyder hos oss, Bo rök- och pälsdjursfritt.

Norrhagen

Centralt i Tullinge, på den gamla trädgårdsmästartomten ryms 53 lägenheter i fem huskroppar. Här finns både ettor, tvåor och fyror. Alla lägenheter har bullerdämpande fasader och fönster, och är försedda med utrustning för individuell mätning av varmvatten och el.

De högre husen mot järnvägen, är så kallade lågenergihus, med en energianvändning på maximalt 65 kWh per kvadratmeter och år. Det uppnås främst genom att värmen i frånluften tas tillvara och återanvänds.

Riksten Friluftstad, Förbandet II

Vårt andra kvarter med hyresrätter i Riksten Friluftsstad rymmer 57 lägenheter i fem flerfamiljshus. Här finns ettor, tvåor, treor och fyror. De större lägenheterna har balkong eller uteplats, medan smålägenheterna på övervåningen dessutom har ett entresolplan.

Precis som våra andra nya områden, är samtliga lägenheter även här försedda med utrustning för individuell mätning av varmvatten och el.

Här bor du med legendariska fritidsparadiset Lida runt hörnet, i ett naturnära boende som saknar motstycke. Förutom flerfamiljshus i olika storlekar finns här också villor, radhus och andra grupphus. Men det är bara hos oss du kan hyra din bostad.

 


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen