Vi som arbetar

I dag har Botkyrkabyggen 125 medarbetare i en organisation som är formad efter våra boendes behov.

Vår utveckling sker i samarbete och dialog med de boende.

Våra bovärdar, miljövärdar och reparatörer har befogenheter och ansvar som gör det möjligt för dem att fatta snabba beslut.
  

 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen