Vill du bli trygghetsombud?

Grannar som hjälps åt i grannsamverkan och grannstödjare som vakar över sitt område skapar tryggare bostadsområden. Nu förstärks arbetet med trygghetsombud i Botkyrkas alla stadsdelar.

Vad är trygghetsombud?
Trygghetsombuden arbetar ideellt och ska bland annat ha dialog med Botkyrkabyggen och föreningen Grannsamverkan & Grannstöd i Botkyrka. Andra uppgifter är att ha nära kontakt med ansvarig polis samt underlätta för de boende att vara aktiva i trygghetsarbetet och tipsa polisen vid misstanke om brott.

Arbetsbeskrivning för områdesansvariga trygghetsombud:

 • Ansvara för strukturen kring vilka som är aktiva kontaktombud i stadsdelen och som bor hos Botkyrkabyggen.
 • Upprätta och uppdatera mejllistor till aktiva kontaktombud.
 • Upprätta dialog med och vidarebefordra information till Botkyrkabyggens områdeschef i aktuell stadsdel.
 • Upprätta dialog med och vidarebefordra information till kontaktperson i föreningen Grannsamverkan & Grannstöd i Botkyrka.
 • Arbeta med EST, Effektiv Samordning för Trygghet:
  Ta emot utbildning i vad EST är, och står för, samt bli en rapportör veckovis till Botkyrkabyggens områdeschefer, som i sin tur rapporterar till EST.
 • Arrangera möten med berörda kontaktombud i områden, utifrån egen planering och tid.
 • Bidra till att ge förutsättningar för boende i området att vara aktiva och engagerade i trygghetsarbetet, tipsa polisen vid misstanke om brott med mera.
 • Upprätta kontakt med Grannstödsbilen och deras sätt att arbeta, samt gärna boka in sig och åka med en halv eller en dag för att få utökad kunskap.
 • Ha nära kontakt med ansvarig polis för Grannsamverkan & Grannstöd.

Vill du vara med?
Grannsamverkan & Grannstöd i Botkyrka har huvudansvaret för trygghetsombuden. Trygghetsombuden ska finnas i alla fem stadsdelar, med ett huvudombud i varje. Ombuden får löpande information från polisen och ingår i EST (Effektiv Samordning för Trygghet).

Grannsamverkan & Grannstöd består av grannar som samarbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i sitt bostadsområde.

Är du intresserad av att bli trygghetsombud, kontakta:

Jan Karlsson
Ordförande för Grannsamverkan & Grannstöd i Botkyrka
Tel: 072-251 00 52
E-post: karlssonjan33@gmail.com  

Läs mer

Ladda ner foldern om trygghetsombud.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen