Testa din brandvarnare

Den 1 december är brandvarnarens dag. Se till att testa din brandvarnare så du vet att den funkar om det skulle börja brinna.

December är för många startmånaden för mysigheter som tända ljus och julbak. Det gör också december till den brandfarligaste månaden i hemmet. Därför är det mycket viktigt att ha en fungerande brandvarnare. Botkyrkabyggen tillhandahåller brandvarnare i alla våra lägenheter men det är du som hyresgäst som ansvarar för att brandvarnaren fungerar. Ha därför som vana att se över om brandvarnaren fungerar med jämna mellanrum, helst en gång i månaden. Du provar batteriet, ljudsignal och viss del av elektroniken, genom att hålla testknappen inne. Om brandvarnaren inte fungerar kontaktar du felanmälan.

Det är också viktigt att veta hur du ska agera vid en brand. Här har vi samlat information om brandsäkerhet hos oss. Där hittar du bland annat en broschyr och film om hur du kan förebygga brand och hur du ska göra om det skulle börja brinna. 

Var alltid försiktig med levande ljus och lämna aldrig köket när du lagar mat. Håll er och hemmet säkra under december!


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen