Botkyrkabyggen Årets Mångfaldssmarta företag

Botkyrkabyggens framgångsrika arbete med mångfald och inkludering gör att bolaget utses till Årets Mångfaldssmarta företag av nätverket MINE.

- Jag är väldigt glad över priset, likabehandling och ickediskriminering berör oss alla och vi behöver en mångfald av erfarenheter som tillåts genomsyra bolagets beslut. Det är helt nödvändigt för att vi ska nå våra mål och vara allmännyttigt i dess rätta bemärkelse, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Juryns motivering till priset:

”Botkyrkabyggen fokuserar på strategiskt mångfaldsarbete som investerar i individen och inkluderar kunder, marknaden, image, varumärke, lönsamhet och hållbar utveckling. Botkyrkabyggen skapar en miljö där allas erfarenhet och kunskap tas tillvara. I företagsledningen är 50% kvinnor och 50% män. Cirka 45% av medarbetarna har utländsk bakgrund och med hjälp av kompetensbaserade rekryteringsprocess kommer andelen att öka ytterligare. Det på ett sätt att berika bolaget samt hela samhället. Botkyrkabyggen har förstått att mångfald och affärsnytta hänger ihop.”

- Att inspirera andra att engagera sig i mångfaldsfrågorna, är en del i vårt allmännyttiga uppdrag. Och Botkyrkabyggen kan göra mycket - vara uthållig, göra flera saker samtidigt - men vi kan inte göra allt. Samhället i stort når längre om flera aktörer jobbar tillsammans, därför bjuder vi gärna på de bästa idéerna! säger Chris Österlund.

Exempel på Botkyrkabyggens insatser:

  • Utbildningar för samtliga anställda och chefer i jämställdhet, mångfald och likabehandling.
  • Jämställdhetssatsningen Qvinna i Botkyrka som ger kvinnor med utländsk härkomst, som står långt från arbetsmarknaden och som bor hos Botkyrkabyggen, jobb och språkstudier.
  • Samarbeten med cirka 30 föreningar som tillsammans representerar en stor kulturell och etnisk bredd.
  • Konstkuben, där bosatta i Fittja med rötter i olika kulturer via offentlig konst visualiserar sina livsberättelser.
  • Samarbete med Dagliga verksamheten i stadsdelen Storvreten.

 Insatserna kopplas till bolagets övriga arbete med FN:s Agenda 2030.

Detta är MINE:

MINE är Sydsveriges största nätverk av mångfaldssmarta företag och offentliga organisationer som verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. Verksamheten arbetar utifrån ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv där mångfald kopplas till organisationsutveckling och affärsnytta. MINE står för Mentorship, Inspiration, Networking och Education.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen