Botkyrkabyggen går med i Fossilfritt Sverige

Botkyrkabyggen ansluter sig till Fossilfritt Sverige och skriver under dess deklaration om att bland annat arbeta för att bolagets fossila utsläpp ska minska.

- Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bolag - om inte vi arbetar för att bromsa klimatförändringarna, vem ska då göra det? Självklart ska vi göra vad vi kan för att rädda planeten. Det handlar om att i varje beslut ta in miljöaspekten så att vi skapar hållbarhet i vår verksamhet, säger Charlotte Ekfeldt, affärsutvecklingschef på Botkyrkabyggen.

Även Botkyrkabyggens ägare, Botkyrka kommun, har anslutit sig till Fossilfritt Sverige. Botkyrkabyggen arbetar också aktivt med Agenda 2030. Där återfinns bland annat FN:s mål 13 Bekämpa klimatförändringarna, mål 7 Hållbar energi för alla och mål 11 Hållbara städer och samhällen.

Botkyrkabyggen har skrivit under Fossilfritt Sveriges deklaration:

Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfärden för framtida generationer.

Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimatförändringarna. Utifrån det nya globala klimatavtal som världens länder enades om i Paris jobbar vi nu för att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad.

Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser fördelarna med att gå före:

  1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före med ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
  2. Våra verksamheter ska bidra. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp ser ut idag och har tydliga mål för våra utsläppsminskningar.
  3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Vi vill visa ett starkt engagemang och ledarskap från svenska företag, kommuner och organisationer som vill göra det fossilfria samhället möjligt. Så visar vi vägen till en hållbar framtid.”

Exempel på Botkyrkabyggens mål:

  • Fossilbränslefria transporter, bolagets egna fordon.
  • Fossilbränslefria transporter av entreprenörer.
  • Fossilfria tjänsteresor
  • Fossilfri el och uppvärmning
  • Livscykelanalys med hållbarhetskalkyl vid nyproduktion och renovering.

Läs mer:

Information om Fossilfritt Sverige finns här.

Botkyrkabyggens hållbarhetspolicy finns här.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen