Botkyrkabyggens hållbarhetsarbete ger mersmak

Förnyelsebar energi, sociala kontrakt och renovering med lägre hyresjusteringar. Det är några exempel på Botkyrkabyggens hållbarhetsarbete 2017 som presenteras i företagets års- och hållbarhetsredovisning.

- Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bolag, det är i vårt DNA att bidra till en god samhällsutveckling. Dessutom stärker vårt hållbarhetsarbete bolagets ekonomiska resultat. Det mjuka är det nya hårda - med en satsning på samhällsnytta stärker vi finanserna, vilket är en röd tråd i Botkyrkabyggens Allmännyttiga plan som antogs hösten 2017, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 antogs av bolagsstämman idag den 23 april. Den visar bland annat att Botkyrkabyggen:

  • För första gången i bolaget historia hade fler kvinnor än män anställda, 56 % kvinnor och 44 % män.
  • Investerade cirka 189,3 miljoner kronor i fastigheter, summan avser främst nyproduktion.
  • Byggde 72 lägenheter i Riksten med hjälp av prispressade Kombohus.
  • Installerade värmepumpar och byggde om, samt installerade, nya ventilationssystem, med mera för att minska miljöpåverkan.
  • Använde 73,5% förnyelsebar energi.
  • Upplät 220 sociala kontrakt till Botkyrka kommun.
  • Hade samarbetsavtal med 35 föreningar för att öka tryggheten och engagemanget i bostadsområdena.
  • Sponsrade aktiviteter, till exempel Kul i sommar med cirka 600 barn, Demokratidagar och familjefestivaler i Alby, Fittja, Norsborg och Storvreten.

Statistiken visar även att Botkyrkabyggen har många andra kontaktytor med hyresgästerna. Till exempel besvarade kundcenter 64 028 samtal förra året och bolaget höll 50 bomöten med totalt 700 hyresgäster. På dessa möten diskuterades bland annat: Återvinning och miljö, grannsamverkan, nattvandring, boendekraft och gårdsambassadörer.

Utöver dessa möten arrangerades även tre trygghetsmöten tillsammans med polisen och när Botkyrkabyggen fyllde 60 år i augusti kom 4000 personer till firandet i Hågelbyparken.

- Många företag börjar nu att tala om hållbarhet ur ett socialt perspektiv. Det är något som Botkyrkabyggen arbetat med i många år, men vi nöjer oss inte med det. Vi planerar till exempel att utöka arbetsmarknadsprojektet Qvinna i Botkyrka som idag ger jobb och språkundervisning till kvinnor i Fittja. För oss innebär 2018 nya tag och nya möjligheter att bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, säger Chris Österlund.

Hela års- och hållbarhetsredovisningen för Botkyrkabyggen 2017 finns att läsa digitalt

Se även kort intervju med Chris Österlund.


 
Copyright © 2016 AB Botkyrkabyggen